NABÍDKA
BRIGÁD
CZ SK UA

PROFESIONÁLNÍ INVENTURY

Skupina DANTEM je největším poskytovatelem inventurních služeb ve střední Evropě. Kromě České republiky působí také na Slovensku, v Maďarsku, v Chorvatsku, v Polsku a na dalších evropských trzích. Ať jde o inventury skladových zásob, inventarizaci dlouhodobého majetku nebo specializované vybavení, společným jmenovatelem našich služeb je spolehlivost získaných dat, vysoká efektivita a z ní plynoucí úspora nákladů.

Inventury zboží

Provádíme přesné a rychlé inventury zboží v maloobchodních prodejnách a skladech bez ohledu na sortiment nebo formát. Ročně provádíme tisíce inventur.

Inventury majetku

Inventarizujeme dlouhodobý hmotný majetek a zavádíme čárové kódy pro evidenci majetku. Dodáváme veškeré potřebné vybavení.

Služby pro retail

Maloobchodním sítím a skladům nabízíme širokou paletu specializovaných služeb: merchandising, mystery shopping, kontroly plánogramů a závozů a další.