Vybavení pro inventury majetku

Nabízíme praxí ověřené vybavení pro inventury dlouhodobého majetku. S totožným vybavením sami každoročně provádíme tisíce inventur zboží i majetku našich klientů.

S využitím našeho řešení dantem.FAST (Fixed ASset Tracking) probíhá inventura následujícím způsobem:

 1. Data o majetku se importují z účetní či operativní evidence do aplikace pro inventarizaci a následně přenesou do mobilních terminálů.
 2. Postupně probíhá fyzická inventura majetku načítáním čárových kódů z etiket umístěných na majetku. Software v terminálech umožňuje průběžné dohledávání majetku.
 3. Data jsou průběžně přenášena do aplikace v počítači, kde jsou vyhodnocována - průběžně lze sledovat nedohledaný majetek, přesuny majetku apod.
 4. Po dokončení fyzické inventury a dohledávání je na základě výsledků inventury aktualizována účetní či operativní evidence majetku, a to buď ručně nebo automaticky. Zároveň mohou být vytištěny inventurní soupisy.

Ceny

Cena za naše řešení se odvíjí zejména od počtu uživatelů aktivně provádějících inventuru. Po stisknutí tlačítka níže rádi vypracujeme konkrétní cenovou nabídku.

Nezávazná poptávka

Naše řešení zpravidla sestává z následujících částí:

 • Přenosné terminály („čtečky“) vybavené speciálním inventurním software - umožňují efektivně provádět inventuru v terénu, včetně práce s očekávaným stavem a sběru dodatečných údajů (např. výrobní číslo či stav majetku).
 • Aplikace pro zpracování inventur v počítači - program pro průběžné zpracování dat z přenosných terminálů a vyhodnocení průběhu inventury (přehledy nalezeného či nenalezeného majetku, filtrování dle lokalit, středisek, tisky reportů apod.) na bázi aplikace Excel. Velkým podnikům a institucím s velkým množstvím dlouhodobého majetku a/nebo provozoven dodáváme robustnější řešení dantem.FAST.vm umožňující průběžnou synchronizaci více týmů.
 • Tiskárna čárových kódů včetně software pro snadný tisk etiket s čárovými kódy v průběhu celého roku, a to buď z aplikace Excel nebo přímo z Vašeho informačního systému. Řešení pro tisk čárových kódů dodáváme i samostatně.

VARIANTY A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

 • inventura majetku „na klíč“ - kompletní inventura majetku včetně případného označení majetku čárovými kódy
 • spotřební materiál pro inventarizaci majetku - e-shop s etiketami a páskami do tiskáren čárových kódů
 • vybavení pro inventury majetku pomocí RFID, kdy namísto etiket s čárovými kódy jsou používány tzv. RFID tagy, tj. chytré etikety s čipem
 • zakázková řešení pro tisk čárových kódů a pro mobilní sběr dat

Naši klienti

 • hotely
 • finanční ústavy
 • administrativní budovy
 • zdravotnická zařízení
 • IT a technologické firmy
 • výrobní závody
 • logistické firmy
 • maloobchodní řetězce
 • obchodní centra
 • školy a sportovní zařízení
 • veřejné a kulturní instituce
 • neziskový sektor