Údaje zveřejňované ze zákona a informace pro oznamovatele

DANTEM s.r.o.

Sídlo společnosti:
Patočkova 712/3
169 00  Praha 6

IČO: 26421232
DIČ: CZ26421232

Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost je vedena v OR Městského soudu v Praze pod značkou C 80910.

DANTEM Česká republika a.s.

Sídlo společnosti:
Libínská 3127/1
150 00  Praha 5

IČO: 24152056
DIČ: CZ24152056

Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost je vedena v OR Městského soudu v Praze pod značkou B 17459.

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání:
Podle zákona č. 171/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů má zaměstnanec nebo jiná osoba právo oznámit protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč nebo které porušuje specifické právní předpisy vyjmenované ve výše uvedeném zákoně. Pokud máte dotazy či připomínky týkající se práce nebo běžného provozu, směřujte je prosím na e-mail namety@dantem.cz.

Při podání oznámení vždy uveďte své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost. Podání od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je možné.

Oznámení můžete učinit následujícím způsobem:

 1. Pomocí interního oznamovacího systému
  Příslušná osoba: Tomáš Kýn
  E-mailem: oznameni-as@dantem.cz
  Telefonicky: 775 855 428 v době od 10:00 do 15:00 (v případě nedostupnosti zavoláme zpět)
  Osobně: prosíme o domluvení schůzky předem pomocí výše uvedených kontaktů
 2. Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/

DANTEM Asset Tracking s.r.o.

Sídlo společnosti:
Patočkova 712/3
169 00  Praha 6

IČO: 01737236
DIČ: CZ01737236

Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost je vedena v OR Městského soudu v Praze pod značkou C 210990.

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání:
Podle zákona č. 171/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů má zaměstnanec nebo jiná osoba právo oznámit protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč nebo které porušuje specifické právní předpisy vyjmenované ve výše uvedeném zákoně. Pokud máte dotazy či připomínky týkající se práce nebo běžného provozu, směřujte je prosím na e-mail namety@dantem.cz.

Při podání oznámení vždy uveďte své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost. Podání od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je možné.

Oznámení můžete učinit následujícím způsobem:

 1. Pomocí interního oznamovacího systému
  Příslušná osoba: Tomáš Kýn
  E-mailem: oznameni-at@dantem.cz
  Telefonicky: 775 855 428 v době od 10:00 do 15:00 (v případě nedostupnosti zavoláme zpět)
  Osobně: prosíme o domluvení schůzky předem pomocí výše uvedených kontaktů
 2. Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/

DANTEM Business Audits s.r.o.

Sídlo společnosti:
Patočkova 712/3
169 00 Praha 6

IČO: 19840462
DIČ: CZ19840462

Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost je vedena v OR Městského soudu v Praze pod značkou C 392521.

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání:
Podle zákona č. 171/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů má zaměstnanec nebo jiná osoba právo oznámit protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč nebo které porušuje specifické právní předpisy vyjmenované ve výše uvedeném zákoně. Pokud máte dotazy či připomínky týkající se práce nebo běžného provozu, směřujte je prosím na e-mail namety@dantem.cz.

Při podání oznámení vždy uveďte své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost. Podání od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je možné.

Oznámení můžete učinit následujícím způsobem:

 1. Pomocí interního oznamovacího systému
  Příslušná osoba: Tomáš Kýn
  E-mailem: oznameni-ba@dantem.cz
  Telefonicky: 775 855 428 v době od 10:00 do 15:00 (v případě nedostupnosti zavoláme zpět)
  Osobně: prosíme o domluvení schůzky předem pomocí výše uvedených kontaktů
 2. Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/

DANTEM Data Mining s.r.o.

Sídlo společnosti:
Patočkova 712/3
169 00 Praha 6

IČO: 19841124
DIČ: CZ19841124

Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost je vedena v OR Městského soudu v Praze pod značkou C 392546.

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání:
Podle zákona č. 171/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů má zaměstnanec nebo jiná osoba právo oznámit protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč nebo které porušuje specifické právní předpisy vyjmenované ve výše uvedeném zákoně. Pokud máte dotazy či připomínky týkající se práce nebo běžného provozu, směřujte je prosím na e-mail namety@dantem.cz.

Při podání oznámení vždy uveďte své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost. Podání od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je možné.

Oznámení můžete učinit následujícím způsobem:

 1. Pomocí interního oznamovacího systému
  Příslušná osoba: Tomáš Kýn
  E-mailem: oznameni-dm@dantem.cz
  Telefonicky: 775 855 428 v době od 10:00 do 15:00 (v případě nedostupnosti zavoláme zpět)
  Osobně: prosíme o domluvení schůzky předem pomocí výše uvedených kontaktů
 2. Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/

DANTEM Field Operations s.r.o.

Sídlo společnosti:
Patočkova 712/3
169 00 Praha 6

IČO: 19841353
DIČ: CZ19841353

Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost je vedena v OR Městského soudu v Praze pod značkou C 392561.

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání:
Podle zákona č. 171/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů má zaměstnanec nebo jiná osoba právo oznámit protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč nebo které porušuje specifické právní předpisy vyjmenované ve výše uvedeném zákoně. Pokud máte dotazy či připomínky týkající se práce nebo běžného provozu, směřujte je prosím na e-mail namety@dantem.cz.

Při podání oznámení vždy uveďte své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost. Podání od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je možné.

Oznámení můžete učinit následujícím způsobem:

 1. Pomocí interního oznamovacího systému
  Příslušná osoba: Tomáš Kýn
  E-mailem: oznameni-fo@dantem.cz
  Telefonicky: 775 855 428 v době od 10:00 do 15:00 (v případě nedostupnosti zavoláme zpět)
  Osobně: prosíme o domluvení schůzky předem pomocí výše uvedených kontaktů
 2. Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/

DANTEM Inventory Systems s.r.o.

Sídlo společnosti:
Patočkova 712/3
169 00 Praha 6

IČO: 19841507
DIČ: CZ19841507

Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost je vedena v OR Městského soudu v Praze pod značkou C 392565.

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání:
Podle zákona č. 171/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů má zaměstnanec nebo jiná osoba právo oznámit protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč nebo které porušuje specifické právní předpisy vyjmenované ve výše uvedeném zákoně. Pokud máte dotazy či připomínky týkající se práce nebo běžného provozu, směřujte je prosím na e-mail namety@dantem.cz.

Při podání oznámení vždy uveďte své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost. Podání od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je možné.

Oznámení můžete učinit následujícím způsobem:

 1. Pomocí interního oznamovacího systému
  Příslušná osoba: Tomáš Kýn
  E-mailem: oznameni-is@dantem.cz
  Telefonicky: 775 855 428 v době od 10:00 do 15:00 (v případě nedostupnosti zavoláme zpět)
  Osobně: prosíme o domluvení schůzky předem pomocí výše uvedených kontaktů
 2. Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/

DANTEM Local Checks s.r.o.

Sídlo společnosti:
Patočkova 712/3
169 00 Praha 6

IČO: 19841604
DIČ: CZ19841604

Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost je vedena v OR Městského soudu v Praze pod značkou C 392568.

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání:
Podle zákona č. 171/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů má zaměstnanec nebo jiná osoba právo oznámit protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč nebo které porušuje specifické právní předpisy vyjmenované ve výše uvedeném zákoně. Pokud máte dotazy či připomínky týkající se práce nebo běžného provozu, směřujte je prosím na e-mail namety@dantem.cz.

Při podání oznámení vždy uveďte své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost. Podání od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je možné.

Oznámení můžete učinit následujícím způsobem:

 1. Pomocí interního oznamovacího systému
  Příslušná osoba: Tomáš Kýn
  E-mailem: oznameni-lc@dantem.cz
  Telefonicky: 775 855 428 v době od 10:00 do 15:00 (v případě nedostupnosti zavoláme zpět)
  Osobně: prosíme o domluvení schůzky předem pomocí výše uvedených kontaktů
 2. Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/

DANTEM Online s.r.o.

Sídlo společnosti:
Patočkova 712/3
169 00 Praha 6

IČO: 19841710
DIČ: CZ19841710

Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost je vedena v OR Městského soudu v Praze pod značkou C 392575.

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání:
Podle zákona č. 171/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů má zaměstnanec nebo jiná osoba právo oznámit protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč nebo které porušuje specifické právní předpisy vyjmenované ve výše uvedeném zákoně. Pokud máte dotazy či připomínky týkající se práce nebo běžného provozu, směřujte je prosím na e-mail namety@dantem.cz.

Při podání oznámení vždy uveďte své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost. Podání od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je možné.

Oznámení můžete učinit následujícím způsobem:

 1. Pomocí interního oznamovacího systému
  Příslušná osoba: Tomáš Kýn
  E-mailem: oznameni-ol@dantem.cz
  Telefonicky: 775 855 428 v době od 10:00 do 15:00 (v případě nedostupnosti zavoláme zpět)
  Osobně: prosíme o domluvení schůzky předem pomocí výše uvedených kontaktů
 2. Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/

DANTEM Retail Services s.r.o.

Sídlo společnosti:
Patočkova 712/3
169 00  Praha 6

IČO: 01735144
DIČ: CZ01735144

Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost je vedena v OR Městského soudu v Praze pod značkou C 210989.

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání:
Podle zákona č. 171/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů má zaměstnanec nebo jiná osoba právo oznámit protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč nebo které porušuje specifické právní předpisy vyjmenované ve výše uvedeném zákoně. Pokud máte dotazy či připomínky týkající se práce nebo běžného provozu, směřujte je prosím na e-mail namety@dantem.cz.

Při podání oznámení vždy uveďte své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost. Podání od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je možné.

Oznámení můžete učinit následujícím způsobem:

 1. Pomocí interního oznamovacího systému
  Příslušná osoba: Tomáš Kýn
  E-mailem: oznameni-rs@dantem.cz
  Telefonicky: 775 855 428 v době od 10:00 do 15:00 (v případě nedostupnosti zavoláme zpět)
  Osobně: prosíme o domluvení schůzky předem pomocí výše uvedených kontaktů
 2. Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/

DANTEM Stocktaking s.r.o.

Sídlo společnosti:
Patočkova 712/3
169 00  Praha 6

IČO: 01723821
DIČ: CZ01723821

Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost je vedena v OR Městského soudu v Praze pod značkou C 210988.

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání:
Podle zákona č. 171/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů má zaměstnanec nebo jiná osoba právo oznámit protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč nebo které porušuje specifické právní předpisy vyjmenované ve výše uvedeném zákoně. Pokud máte dotazy či připomínky týkající se práce nebo běžného provozu, směřujte je prosím na e-mail namety@dantem.cz.

Při podání oznámení vždy uveďte své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost. Podání od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je možné.

Oznámení můžete učinit následujícím způsobem:

 1. Pomocí interního oznamovacího systému
  Příslušná osoba: Tomáš Kýn
  E-mailem: oznameni-st@dantem.cz
  Telefonicky: 775 855 428 v době od 10:00 do 15:00 (v případě nedostupnosti zavoláme zpět)
  Osobně: prosíme o domluvení schůzky předem pomocí výše uvedených kontaktů
 2. Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/

DANTEM Tracking Force s.r.o.

Sídlo společnosti:
Patočkova 712/3
169 00 Praha 6

IČO: 19842422
DIČ: CZ19842422

Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost je vedena v OR Městského soudu v Praze pod značkou C 392596.

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání:
Podle zákona č. 171/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů má zaměstnanec nebo jiná osoba právo oznámit protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč nebo které porušuje specifické právní předpisy vyjmenované ve výše uvedeném zákoně. Pokud máte dotazy či připomínky týkající se práce nebo běžného provozu, směřujte je prosím na e-mail namety@dantem.cz.

Při podání oznámení vždy uveďte své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost. Podání od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je možné.

Oznámení můžete učinit následujícím způsobem:

 1. Pomocí interního oznamovacího systému
  Příslušná osoba: Tomáš Kýn
  E-mailem: oznameni-tf@dantem.cz
  Telefonicky: 775 855 428 v době od 10:00 do 15:00 (v případě nedostupnosti zavoláme zpět)
  Osobně: prosíme o domluvení schůzky předem pomocí výše uvedených kontaktů
 2. Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/

DANTEM Warehouses s.r.o.

Sídlo společnosti:
Patočkova 712/3
169 00 Praha 6

IČO: 19842481
DIČ: CZ19842481

Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost je vedena v OR Městského soudu v Praze pod značkou C 392599.

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání:
Podle zákona č. 171/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů má zaměstnanec nebo jiná osoba právo oznámit protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč nebo které porušuje specifické právní předpisy vyjmenované ve výše uvedeném zákoně. Pokud máte dotazy či připomínky týkající se práce nebo běžného provozu, směřujte je prosím na e-mail namety@dantem.cz.

Při podání oznámení vždy uveďte své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit Vaši totožnost. Podání od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je možné.

Oznámení můžete učinit následujícím způsobem:

 1. Pomocí interního oznamovacího systému
  Příslušná osoba: Tomáš Kýn
  E-mailem: oznameni-wh@dantem.cz
  Telefonicky: 775 855 428 v době od 10:00 do 15:00 (v případě nedostupnosti zavoláme zpět)
  Osobně: prosíme o domluvení schůzky předem pomocí výše uvedených kontaktů
 2. Ministerstvu spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/